Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Bæredygtighed hos Lauridsen

Bæredygtighed og ansvarlighed er fundamentale værdier i vores virksomhed og en integreret del af vores DNA. Vi mener, at det er afgørende at handle på en bæredygtig måde, både når det kommer til vores produkter og vores medarbejdere. Vi opererer inden for bæredygtighed på tre forskellige måder:

  • Passion for korrekt behandling af spildevand: Vi er engagerede i at levere løsninger og rådgivning, der sikrer, at spildevand håndteres på den mest miljøvenlige måde. Vi er lidenskabelige omkring at sikre, at vores metoder og teknologier bidrager til at beskytte miljøet.
  • Grøn tankegang: Vi tager ansvar for EU's målsætning om genanvendelse af plast. I dele af vores produktion anvender vi udelukkende genbrugsplast. Ved at fokusere på genanvendelse bidrager vi til at mindske affaldsmængden og støtte op om samfundets målsætninger. Derudover deltager vi i EU-støttede projekter, der går ud på at undersøge metoder for, hvordan udtjente fiskenet samt landbrugsplast kan genanvendes inden for spildevandsbranchen.
  • Ansvarlighed: Vores medarbejdere er af afgørende betydning for os, og derfor lægger vi stor vægt på at skabe et miljø, der fremmer inklusion og sikkerhed. Vi ønsker, at vores medarbejdere anerkendes, udvikles og trives, så de kan yde den bedste service over for vores kunder. Vi tror på, at når vores medarbejdere behandles godt, vil de behandle vores kunder med samme omsorg og engagement.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige spor, vi arbejder med inden for bæredygtighed.

Plastgenanvendelse i den danske vandsektor

Lauridsen deltager i et EU-støttet projekt, som har fokus på at tackle CO2-udledning og fremme bæredygtighed. Projektets formål er at binde CO2 ved at genanvende udtjente fiskenet samt landbrugsplast og omdanne dem til produkter inden for spildevandsbranchen.

Selvom vi allerede producerer en stor del af vores produkter i genanvendt plast, ønsker vi at afhjælpe den udfordring, som udtjente fiskenet udgør overfor vores havmiljø og økosystemer. Disse net ender ofte som affald i havet og fortsætter med at skade og forstyrre marine liv i årtier. Ved at genanvende disse net og omdanne dem til værdifulde produkter kan vi ikke kun reducere mængden af plastaffald i vores have, men også bidrage til at mindske vores CO2-aftryk.

Projektet, som vi nu er en del af, sigter mod at undersøge og identificere markedsmuligheder for anvendelsen af genanvendt plast i stedet for 'virgin plastic'. For at kunne håndtere udtjente fiskenet og landbrugsplast effektivt er det nødvendigt at skabe en efterspørgsel efter disse materialer. Hvis der ikke er en økonomisk motivation til at genanvende dem, er sandsynligheden for, at de ender som affald eller deponeres, desværre meget høj. Derfor er det afgørende at skabe et incitament til genanvendelse ved at etablere en efterspørgsel efter disse materialer i markedet.

Livscyklusanalyse (LCA)

Vi ønsker at drive vores forretning på en måde, der ikke kun gavner vores virksomhed, men også har en positiv indvirkning på samfundet som helhed. Vi stræber efter at efterlade en verden til de kommende generationer, hvor de kan nyde godt af bæredygtige og miljøvenlige løsninger. Derfor lægger vi stor vægt på at gøre vores produkter og drift så bæredygtige som muligt.

Vores arbejde med livscyklusanalyser af vores produktion af topringe, kegler og dæksler i genbrugsplast har en betydelig samfundsbetydning. Ved at udføre en omfattende analyse af hele produktets levetid, kan vi identificere potentielle miljøpåvirkninger og implementere bæredygtige tiltag i vores processer. Dette bidrager ikke kun til at reducere vores egen miljømæssige fodaftryk, men det har også en positiv indvirkning på samfundet ved at fremme en cirkulær økonomi og reducere affaldsmængden.

Ved at sammenligne vores genbrugsplast med beton i livscyklusanalysen viser vi vores engagement i at vælge de mest bæredygtige materialer og processer. Dette bidrager til at fremme en mere ansvarlig ressourceforvaltning og skaber incitament for andre virksomheder og industrier til at træffe bæredygtige valg.

Du kan finde alle vores livscyklusanalyser i linket nedenfor. Vi er stolte af at dele disse resultater med vores interessenter og samarbejdspartnere, da vi tror på, at gennemsigtighed og ansvarlighed er afgørende for at skabe en bæredygtig fremtid.

Korrekt håndtering af spildevand

Hos Lauridsen arbejder vi hver dag for, at håndtering af spildevand foregår på den mest korrekte måde. Vi ved nemlig, at kloaknettet, og hele håndteringen af spildevand, er en af de vigtigste faktorer, når det handler om menneskers sundhed. 

Sandheden er faktisk, at opfindelsen og etableringen af kloaknettet, som vi kender det i dag, hvor rent drikkevand sikres, og spildevand afskaffes på en ordentlig måde, er noget af det vigtigste, der er sket for verdens sundhed – måske nogensinde. Da det videnskabelige tidsskrift British Journal of Medicine i 2007 spurgte sine læsere, hvilket medicinsk fremskridt der havde været det vigtigste efter år 1840, ja, så valgte de netop det: sanitetsrevolutionen. Derfor valgte vi også sloganet Tæt kloak - rent miljø. Dette arbejder vi intenst for den dag i dag. Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med FN's Verdensmål, kan du se mere herunder.

Lauridsen samarbejder med Elretur samt Emballageretur om korrekt håndtering af elektronikaffald og batterier

Lauridsen er en aktiv deltager og stolt medlem af både Elretur og Emballageretur. Disse organisationer spiller en afgørende rolle i at fremme ansvarlig håndtering af affald og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Elretur er dedikeret til at tage ansvar for affaldet fra det øjeblik, det afleveres på genbrugspladser eller lignende steder, og sikrer dets ansvarlige og miljøvenlige behandling. De stiller materiel til rådighed på genbrugspladser og for relevante virksomheder, hvilket gør det nemt for folk at aflevere udtjente produkter. Sammen med samarbejdspartnere og operatører sørger de for effektiv indsamling af disse produkter. Desuden indgår de aftaler med dygtige reparatører, der forbereder produkterne til genbrug. Gennem hele processen prioriterer Elretur datasporing og lovpligtige registreringer, der sikrer overholdelse af miljøkrav og bidrager til myndighedernes viden og politiske beslutninger på området.

Emballageretur, der er etableret af Elretur, fokuserer på ansvarlig håndtering af emballageaffald. De tager imod affaldet, der afleveres på genbrugspladser, og arbejder hårdt på at genbruge og genanvende emballagen i nye produkter eller sikre dens miljømæssige bortskaffelse. Emballageretur er særligt dedikeret til at håndtere producentansvar for emballage, og når de nye regler for producentansvar træder i kraft i 2025, vil de være der for at hjælpe producenter med at opfylde deres forpligtelser.

Certificeret grøn strøm

Den købte strøm, der leveres til Lauridsen, gennem Energiselskabet Natur-Energi A/S er certificeret som strøm fra vedvarende kilder i perioden fra 01.04.2020 til 31.03.2025. Dette betyder, at den elektricitet, vi bruger til vores aktiviteter, genereres fra bæredygtige energikilder som sol, vind, vandkraft eller biomasse.

Valget om at bruge 100% vedvarende energi er af stor betydning af flere årsager. For det første reducerer vi vores afhængighed af fossile brændstoffer, som er en ikke-fornybar ressource og bidrager til udledningen af drivhusgasser og klimaforandringer. Ved at skifte til vedvarende energikilder bidrager vi aktivt til at mindske vores klimaaftryk og bevæge os mod en mere bæredygtig og miljøvenlig fremtid.

Desuden sender vores valg om at købe certificeret grøn energi et signal til markedet og energibranchen om, at der er efterspørgsel efter og opbakning til vedvarende energi. Dette kan være med til at øge investeringerne i udvikling og implementering af nye vedvarende energiprojekter, hvilket er afgørende for den globale omstilling mod en grønnere energisektor.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.