Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Bypass pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken

Højvandssikring af ejendomme med en stor brugerkreds

Med de nye Rørcenteranvisninger er der skabt et teknisk grundlag for sikring af kældre og bygninger med stor brugerkreds mod kloakvand. Vi har i mange år argumenteret for, at bypass-løsninger er den bedste måde at håndtere de stigende vandmasser på. Hvorfor gør vi så det?

Hvis vand kan løbe selv – skal det løbe selv

En almindelig pumpestation pumper hver eneste liter spildevand over i kloakken, hvilket betyder konstant energiforbrug. En hybrid bypass pumpestation aktiveres kun, når der rent faktisk er behov for det. Derved reduceres energiforbruget samt giver dig færre omkostninger til service og vedligehold. I eksempelvis en servicevirksomhed eller i en anden industriel produktion er driftssikkerheden alfa omega, da et driftsstop kan medføre store omkostninger og forsinkelser. En hybrid bypass pumpestation er under normale forhold uafhængig af strøm, da gravitationen får spildevandet til at løbe selv. Dermed vil der kun være driftsstop i tilfælde af strømafbrydelser - samtidig med en eventuel opstuvning i hovedkloakken.

I takt med hyppigere og kraftigere regnmængder stiger presset på de offentlige afløbssystemer. Afløbssystemer som mange steder er i meget dårlig stand til at håndtere de stigende vandmasser. Som husejer kan man gribe til en række forskellige løsninger som f.eks. højvandslukkere eller pumpebrønde. Men disse løsninger kan være problematiske, især hvis der også kommer vand ”bagfra” i form af nedløb af regn fra husets tag og/eller beboere som leder vand ud, mens højvandslukket er aktiveret.

Fordelen ved en bypass-løsning er, at hvis der kommer opstuvning ude fra kloaksiden, registrerer systemet det stigende kloakvand og beskytter beboerne mod opstuvning. Kontraklapperne lukker og eventuelt vand på bagsiden pumpes ud forbi højvandslukkeren, så beboerne stadigvæk har et funktionsdygtig afløbssystem. Når vandstanden falder igen, åbner bypass-anlægget helt automatisk klapperne, vandet løber ud til kloakken igen – og af sig selv – og pumpen slukkes.

Hvad siger lovgivningen?

Herunder følger et par hovedpunkter, som ligger til grund for, hvorfor en bypass-løsning er den optimale løsning.

  • Konventionelle højvandslukkere er kun til små brugerkredse (en-familiehuse).
  • For at sikre sig mod opstuvning har man i mange tilfælde intet gjort, eller også har man sikret sig med pumper. Nogle steder har man sikret sig (ulovligt) med et almindeligt højvandslukke.
  • I BR18 (bygningsreglementet) fremgår det, at man ikke må bruge unødvendig energi. Så hvis vandet kan løbe af sig selv, er det i strid med bygningsreglementet at pumpe det.
    • Her er bypass-anlæg den mest energirigtige løsning.
  • I afløbsnormen (DS432) fremgår det, at man skal sikre sig mod tilbageløbende spildevand. Så alt der ligger under opstuvningskoten skal sikres.
    • Opstuvningkote oplyses af kommunen. I de fleste kommuner regner man med opstuvning til terræn (terræn gælder ved tilslutningspunktet på offentlig kloak). Dette betyder, at selv i en separat spildevandsledning, skal man påregne opstuvning til terræn. Så alle afløb der ligger under, skal sikres. I et en-familiehus kunne dette være en højvandslukke iht. DS/EN13564. Ved større brugerkredse, kunne dette være et bypass-anlæg. 
  • Bypass-anlæg kan også bruges, når man har en fællesledning. Dog anbefales det, så vidt det er muligt, at regnvand tilsluttes nedstrøms bypass-anlæg.

Bypass pumpestation i jord

Ecolift XL Hybrid Bypass

Bypass pumpestation over gulv i bygning

Ecolift XL Hybrid Bypass

Den direkte vej sparer energi

En standard pumpestation skal pumpe hver eneste liter spildevand over i kloakken, hvilket betyder et konstant energiforbrug. En Hybrid Pumpestation aktiveres kun, når der rent faktisk er behov for det. Det gør den langt mere miljøvenlig og økonomisk i drift - et reduceret energiforbrug samt færre omkostningerne til service- og vedligehold.

Den direkte vej er lydløs

Trods moderne mekaniske komponenter samt støjisolerende materialer, så vil en pumpe i drift altid støje og afgive vibrationer til rørsystemet. Det vil ofte være til stor gene for beboere eller medarbejdere, når den starter hver gang at der er forbrug på ledningen. En Hybrid Pumpestation - kører derimod kun, de få gange om året - hvor der rent faktisk er et behov for at pumpe spildevandet - i tilfælde af skybrud eller kraftig regn.

Den direkte vej øger driftssikkerheden

I en servicevirksomhed eller i en anden industriel produktion er driftssikkerheden alfa omega, da et driftsstop kan medføre store omkostninger og forsinkelser. En hybrid bypass pumpestation er under normale forhold uafhængig af strøm, da gravitationen får spildevandet til at løbe selv. Dermed vil der kun være driftsstop i tilfælde af strømafbrydelser - samtidig med en eventuel opstuvning i hovedkloakken.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.