Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Fuldautomatisk fedtudskiller (NS25) med Ecolift XL Hybrid bypass pumpestation

 

Nyt 5-stjernet luksushotel på Christianshavn

Nordea's tidligere hovedsæde, Ørkenfortet, bliver til et nyt 5-stjernet luksushotel på 33.000 kvm. Hotellet får i alt 394 værelser, og skal drives af NH Hotel Group. Bygningens ejer og bygherre er ATP Ejendomme, og arkitekterne bag projektet er Arkitema, som ligeledes har leveret billedet øverst.

NCC har stået for projekteringen af den store ombygning. De har ligeledes stået for projekteringen af en fedtudskiller til projektet. Derfor kontaktede de os om evt. løsningsforslag. Der var oprindeligt projekteret en NS7 grundmodel til nedgravning samt en NS20 grundmodel til fritstående installation i bygning, som skulle sikres mod opstuvning. 

Det viste sig dog, at der ikke var plads til en fedtudskiller til nedgravning, hvorfor man gerne ville slå de to fedtudskillere sammen til én og placere denne indenfor. I dialogen med os fandt bygherre ligeledes ud af, at der var et behov og et ønske om, at tømning og genfyldning af udskilleren skete automatisk, hvorfor fedtudskilleren blev opgraderet til en fuldautomatisk fedtudskiller. Ud fra dette kom vi med et tegningsforslag på en specialproduceret NS25 fuldautomatisk fedtudskiller med to indløb til fritstående installation i bygning samt én Ecolift XL Hybrid bypass pumpestation. Løsningen ser ud som vist på billedet øverst. Her ses en NS25 fuldautomatisk fedtudskiller samt en Ecolift bypass pumpestation, som sørger for, at der ikke sker opstuvning ved tilbageløb i kloakken.

I dette projekt har man valgt:​

Højvandssikring af ejendomme med en stor brugerkreds - den grønne løsning

En almindelig pumpestation pumper hver eneste liter spildevand over i kloakken, hvilket betyder konstant energiforbrug. En hybrid bypass pumpestation aktiveres kun, når der rent faktisk er behov for det. Derved reduceres energiforbruget samt giver dig færre omkostninger til service og vedligehold. I eksempelvis hotelbranchen er driftssikkerheden alfa omega, da et driftsstop kan medføre store omkostninger og forsinkelser. En hybrid bypass pumpestation er under normale forhold uafhængig af strøm, da gravitationen får spildevandet til at løbe selv. Dermed vil der kun være driftsstop i tilfælde af strømafbrydelser - samtidig med en eventuel opstuvning i hovedkloakken.

Fordelen ved en bypass-løsning er, at hvis der kommer opstuvning ude fra kloaksiden, registrerer systemet det stigende kloakvand og beskytter hotelgæsterne mod opstuvning. Kontraklapperne lukker og eventuelt vand på bagsiden pumpes ud forbi højvandslukkeren, så hotelgæsterne stadigvæk har et funktionsdygtig afløbssystem. Når vandstanden falder igen, åbner bypass-anlægget helt automatisk klapperne, vandet løber ud til kloakken igen – og af sig selv – og pumpen slukkes.

Hvad siger lovgivningen?

Herunder følger et par hovedpunkter, som ligger til grund for, hvorfor en bypass-løsning er den optimale løsning.

  • Konventionelle højvandslukkere er kun til små brugerkredse (en-familiehuse).
  • For at sikre sig mod opstuvning har man i mange tilfælde intet gjort, eller også har man sikret sig med pumper. Nogle steder har man sikret sig (ulovligt) med et almindeligt højvandslukke.
  • I BR18 (bygningsreglementet) fremgår det, at man ikke må bruge unødvendig energi. Så hvis vandet kan løbe af sig selv, er det i strid med bygningsreglementet at pumpe det.
    • Her er bypass-anlæg den mest energirigtige løsning.
  • I afløbsnormen (DS432) fremgår det, at man skal sikre sig mod tilbageløbende spildevand. Så alt der ligger under opstuvningskoten skal sikres.
    • Opstuvningkote oplyses af kommunen. I de fleste kommuner regner man med opstuvning til terræn (terræn gælder ved tilslutningspunktet på offentlig kloak). Dette betyder, at selv i en separat spildevandsledning, skal man påregne opstuvning til terræn. Så alle afløb der ligger under, skal sikres. I et en-familiehus kunne dette være en højvandslukke iht. DS/EN13564. Ved større brugerkredse, kunne dette være et bypass-anlæg. 
  • Bypass-anlæg kan også bruges, når man har en fællesledning. Dog anbefales det, så vidt det er muligt, at regnvand tilsluttes nedstrøms bypass-anlæg.
Billede

Ecolift XL Hybrid Bypass pumpestation

Mere om systemet

Den fuldautomatiske fedtudskiller mixer og makulerer indholdet i fedtudskilleren automatisk til slamsugeren, den rengør automatisk udskillertanken med varmt vand og endelig genfylder den automatisk udskilleren med koldt vand. Til denne løsning valgte man at sætte en Ecolift XL Hybrid bypass pumpestation i forlængelse af udskilleren, da vandet kunne løbe selv til hovedkloakken. Derved pumpes der kun, når der er behov for det. Herved sikrer man driften ved eksempelvis opstuvning.

EN 1825-1

For at kunne CE mærke en fedtudskiller skal kravene i EN 1825-1 være opfyldt. Der er bl.a. krav om, at fedtudskilleren ikke må udlede mere end 300 mg/l. Hvis en måling umiddelbart efter udskilleren i prøveudtagningsbrønden er under dette niveau, kan udskilleren betragtes som korrekt dimensioneret.

Det skal bemærkes, at en dimensionering efter EN 1825-1 er baseret på de baggrundsdata, der er oplyst som forudsætning for dimensioneringen.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om produktet? Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

/Files/Images/Lauridsen/test-headset.png

Eller ring til os

Support tlf. 7516 9029 
Døgnvagt tlf. 7694 6470