Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Komplet løsning med én Aqualift F XL pumpestation, én fedtudskiller og 8 Aqualift S Tronic installeret i ny kontorbygning

 

Ambitiøs arkitektur og bæredygtigt byggeri

Scanport glasværk er et nyt kontorhus på 4.600 m2, der ligger i Scanport, Nordens mest internationale erhvervsområde lige ved Øresund og Københavns Lufthavn. Visionen har været at udvikle et internationalt erhvervsområde med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet - og med et aktivt nærmiljø med udeaktiviteter, restauranter, et hotel og en blanding af domiciler og flerbrugerhuse.

I dette projekt har man valgt:

Komplet produktprogram

I denne sag fik vi lov til at levere en række forskellige produkter. For rådgiver og bygherre var det nemlig vigtigt, at de kun havde one-point-of-contact, når det kom til de forskellige spildevandsløsninger. Derudover var det vigtigt for dem, at løsningen med fedtudskilleren og Aqualift F XL efter udskilleren var et lukket system, som ikke havde lugtgener, at der var nem installation og at det var let at få reservedele i tilfælde af, at noget skulle udskiftes. 

Da vi har omkring 400 uddannede Kessel serviceteknikere i landet, et stort sortiment af reservedele på lager, var beslutningen for rådgiver og bygherre relativt ligetil. Med en komplet løsning fra Kessel kunne vi afdække rådgiver og bygherres behov om one-point-of-contact, hurtig levering af reservedele, ingen lugtgener og nem installation.

Pumpen løfter vandet til offentlig spildevandsledning 

Pumpeløsningen som er blevet valgt til denne sag, er en Aqualift F XL Duo som løfter spildevandet til den offentlige spildevandsledning. Systemet er et lukket system, som gør, at service og vedligehold kan gøres uden at skulle tømme spildevandstanken.

Alle Duo-løsninger fra Kessel har alternerende pumper. Det betyder, at pumperne skiftes til at være i brug, så hvis den ene pumpe står af, kan den anden pumpe sagtens klare driften, således beboerne ikke oplever gener. Dette gør det også muligt at servicere pumpen uden gener for beboerne.

Alle 230 volts-produkter leveres med plug and play-stik, således kloakmester selv kan montere og installere. På alle 400 volts-produkter er alle ledninger samt klemrækkerne i kontrolboksen mærket med nummer eller farve, som gør anlægget lettere at montere. Alle pumpe-, bypassanlæg o. lign. leveres med kontroldisplay, hvorpå man kan se driftsstatus. Derudover kan alle anlæg tilsluttes CTS eller SMS. En af fordelene ved Kessels SMS-funktion er at alarmen, der vises på displayet også sendes på SMS. Dette hjælper husejer, vicevært, kloakmester mv. i fejlsøgningen, hvorved alle parter sparer tid.

Billede

EasyClean fedtudskiller med Sonic Control samt tømme- og påfyldningsrør

Til udskilning af fedt fra køkkenet har Scanport Glasværk valgt en EasyClean (G) fedtudskiller med tømmerør, påfyldningsrør, Sonic Control for niveauregistrering af fedt samt en prøveudtagningsbrønd. 

Sonic Control er en automatisk niveaumåler, som måler fedtlagets tykkelse i udskilleren. Hvis niveaumåleren registrerer, at fedtlaget er nået sit max, starter alarmen. Sonic Control kan desuden tilsluttes et telekontrol modem. Med telekontrol modemmet kan systemet sende SMS-beskeder om driftsstatus på op til tre forskellige enheder. På den måde kan installatører, pedeller eller kommuner planlægge og følge med i, hvornår en udskiller skal tømmes, hvor ofte den bliver tømt eller hvornår den skal serviceres. Se mere om Sonic Control niveaumåler her.

Fedtudskilleren leveres ligeledes med tømme- og påfyldningsrør. På den måde sikrer man, at der ikke er lugtgener ved tømning af udskilleren.

DS 432

I DS 432 er det beskrevet, at den maksimale døgnmiddeludledning af fedtindhold til hovedafløbssystemet, ikke bør overstige 50 mg/l. Målingen af fedtkoncentrationen i udledningen bør udføres så tæt på stikledningen som muligt, evt. i skelbrønden, idet det er i bygningens samlede udledning, at de 50 mg/l ikke må være overskredet. Der henvises til afsnit 2.4.1 i DS 432:2009.

EN 1825-1

For at kunne CE mærke en fedtudskiller skal kravene i EN 1825-1 være opfyldt. Der er bl.a. krav om, at fedtudskilleren ikke må udlede mere end 300 mg/l. Hvis en måling umiddelbart efter udskilleren i prøveudtagningsbrønden er under dette niveau, kan udskilleren betragtes som korrekt dimensioneret.

Det skal bemærkes, at en dimensionering efter EN 1825-1 er baseret på de baggrundsdata, der er oplyst som forudsætning for dimensioneringen.

Billede

Prøveudtagningsbrønd

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om produktet? Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

/Files/Images/Lauridsen/test-headset.png

Eller ring til os

Support tlf. 7516 9029 
Døgnvagt tlf. 7694 6470