Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Højvandssikring af fedtudskillere

Når der installeres en fedtudskiller

Alle bygninger der huser levnedsmiddelindustrier og erhvervskøkkener, som f.eks. restauranter og andre spisesteder, skal sikres mod at udlede vegetabilsk og animalsk fedt ud i det offentlige kloaksystem. Det er også vigtigt at sikre fedtudskilleren mod opstemning i hovedkloakken, som f. eks. forårsages af skybrud eller kraftig regn, dvs. at hovedkloakken ikke kan følge med til at bortlede regnvandet. Istedet stiger niveauet i kloakledningen, der begynder at lede vandet retur i brugernes tilslutninger. Derfor skal der, nedstrøms for fedtudskilleren, installeres en traditionel pumpestation (KESSEL Aqualift XL) eller en hybrid pumpestation (KESSEL Ecolift XL) - alt efter om der et naturligt fald mod hovedkloakken.

Eksempel på installation af en fritstående Fedtudskiller EasyClean G 4L/sek, der er opgraderet til Auto Mix og Pump (PV+S), sammen med en prøveudtagningsbrønd og en Aqualift F XL pumpestation. Endvidere er systemet udvidet med en ekstra kontrolboks udenfor bygningen, således at tømning og rengøring af fedtudskilleranlægget kan igangsættes af slamsugerens chauffør, uden at være afhængig af, at der er personale i restauranten.

KESSEL Aqualift F XL Duo - sikrer fedtudskilleren mod opstemning i hovedkloakken, da bortledning af alt spildevandet, foregår ved hjælp af de to pumper. Hovedkloakken ligger højere end fedtudskilleren, og det er derfor ikke muligt at bortlede spildevandet ved hjælp af gravitationen.

Naturligt eller intet fald mod hovedkloakken

Den mest økonomiske og driftsikre løsning opnås ved at installere en hybrid pumpestation, der udnytter det naturlige fald på kloakledningen - bortledning forgår under normal drift ved hjælp af gravitationen, og der pumpes kun i den periode, hvor der er opstemning i hovedkloakken samtidig med, at der er behov for bortledning af spildevand. Det sparer både på energien og holder driftsomkostningerne (service og vedligehold) på et minimum.

Når det ikke er muligt at udnytte gravitionen til bortledning af spildevand, så er det nødvendigt at installere en traditionel pumpestation - bortledning af spildevandet foregår altid ved hjælp af pumpen/pumpernes drift. Denne løsning er naturligvis mere omkostningstung, da der skal anvendes energi til at bortlede hver eneste liter vand. Derfor bør denne løsning kun vælges, når der ikke er mulighed for at vælge en hybrid pumpestation.

Driftssikkerheden kommer først

Når man taler om højvandssikring af en fedtudskiller, er det vigtigt at tage størst muligt hensyn til driftssikkerheden, og det faktum at fedtudskilleren ALTID skal kunne komme af med spildevandet. Derfor anbefaler vi udelukkende, at installere pumpestationer med to pumper. Der er altid en risiko for at en pumpe kan komme ud for et driftsstop - og så er det rart at vide, at der er en anden pumpe til at tage over.

Article image container

Sådan illustrerer vi

På stort set alle installationseksempler, vises der en pumpestation i forbindelse med fedtudskilleren. Dette er for at pointere vigtigheden af, at højvandssikre fedtudskilleren mod opstemning i hovedkloakken. Alle vore illustrationer er vejledende, og ofte udført i forhold til gældende regler  på det tyske marked - hvorfor det til enhver tid er op til den autoriserede kloakmester, at sikre sig at installationen udføres korrekt og lovligt i forhold til DS 432 og andre gældende regler/love i Danmark.

 

Fedtudskillere

I mange restauranter, på hoteller, motorvejsrestauranter, hos slagtere eller andre steder der arbejdes med fødevarer, udledes der som regel fedt, olie og madrester i spildevandet. Dette spildevand har typisk en lang rejse, inden det når rensningsanlægget.  

En stor del af fedtet og madresterne kan, hvis ikke der er installeret en fedtuskiller, aflejres i afløbssystemet, hvilket kan skabe blokader, korrosioner og dårlig lugt. Det kan give problemer for rensningsanlæggene og løftestationerne, hvilket kan være omkostningstungt. Derfor kræver lovgivningen, at alle, der producerer fedtholdig spildevand, har en fedtuskiller installeret, som lever op til standarderne inden for EN1825.     

Alle produkter i Kessels portefølje af fedtudskillere af polyethylen lever op til gældende lovkrav.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om produktet? Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

/Files/Images/Lauridsen/test-headset.png

Eller ring til os

Support tlf. 7516 9029 
Døgnvagt tlf. 7694 6470