Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Pumpeteknik

Pumpestationer og løftestationer anvendes, når vand ikke kan løbe via gravitation. Hvis spildevandet kan løbe selv, vil der typisk skulle anvendes et højvandslukke eller en bypass pumpestation, som er en kombination af et højvandslukke og en pumpestation. Herunder ses forskellige typer af pumpestationer samt bypass pumpestationer, som anvendes til forskellige applikationer. Når det skal besluttes, hvilken pumpestation der skal anvendes, er der en række kriterier, der er vigtige at have in mente. Du skal bl.a. vide, om pumpestationen skal pumpe sort- (fækalieholdigt) eller gråt spildevand (ikke-fækalieholdigt). Skal pumpestationen graves i jorden, i gulvet eller skal den placeres fritstående i bygning. Derudover er det vigtigt at kende de forudsatte spildevandsstrømme. Altså hvor meget vand ledes til pumpestationen. Endelig er det vigtigt at kende pumpehøjde samt pumpelængde. Når man har disse ting, kan man relativt let lave en korrekt dimensionering af pumpen. Her er det vigtigt, at pumpens nyttevolume er højere end trykledningens volume, således alt spildevandet i trykledningen udskiftes ved en pumpeproces. Se mere om de forskellige pumpestationer på de respektive produktsider herunder.

Info box

Har du brug for hjælp?

Telefontider
 • Mandag - torsdag
 • 7:30 - 16:00
 • Fredag
 • 7:30 - 14:30
 • Lørdag, søn- og helligdage
 • lukket
 • Dagen efter Kr. Himmelfart
 • lukket
 • Mellem jul og nytår
 • lukket

Support tlf.: +45 7516 9029
Døgnvagt tlf.: +45 7694 6470
E-mail: info@lhi.dk

Dimensionering af pumpestationer

SmartSelect produktkonfigurator

SmartSelect er en produktkonfigurator til pumpestationer, fedtudskillere samt afløb, og med værktøjet kan du vha. en række input let finde frem til det anbefalede samt korrekt dimensionerede produkt. Værktøjet tager højde for de relevante ting ifbm. pumpestationer, herunder trykledningens volume, så du sikrer dig, at trykledningen tømmes helt ved hver pumpeproces.

 • Beregner mængden af produceret spildevand samt specifikke belastningssituationer.
 • Konfiguration af installationsstedet, herunder trykrøret.
 • Dimensionering af pumpens kapacitet.
 • Valg af en passende løftestation eller pumpestation, herunder konfiguration af en teknikbrønd.

Vi vil også meget gerne hjælpe med dimensionering af den korrekte pumpestation. Det er ganske gratis, og vi bistår således også med BIM/Revit-filer, anbefalinger mm. Giv os blot et ring på +45 7516 9029.

Gå til SmartSelect

Bypass pumpestationer og bypass pumpebrønde

Hvis vand kan løbe selv – skal det løbe selv

En almindelig pumpestation pumper hver eneste liter spildevand over i kloakken, hvilket betyder konstant energiforbrug. En hybrid bypass pumpestation aktiveres kun, når der rent faktisk er behov for det. Derved reduceres energiforbruget samt giver dig færre omkostninger til service og vedligehold. I eksempelvis en servicevirksomhed eller i en anden industriel produktion er driftssikkerheden alfa omega, da et driftsstop kan medføre store omkostninger og forsinkelser. En hybrid bypass pumpestation er under normale forhold uafhængig af strøm, da gravitationen får spildevandet til at løbe selv. Dermed vil der kun være driftsstop i tilfælde af strømafbrydelser - samtidig med en eventuel opstuvning i hovedkloakken.

I takt med hyppigere og kraftigere regnmængder stiger presset på de offentlige afløbssystemer. Afløbssystemer som mange steder er i meget dårlig stand til at håndtere de stigende vandmasser. Som husejer kan man gribe til en række forskellige løsninger som f.eks. højvandslukkere eller pumpebrønde. Men disse løsninger kan være problematiske, især hvis der også kommer vand ”bagfra” i form af nedløb af regn fra husets tag og/eller beboere som leder vand ud, mens højvandslukket er aktiveret.

Fordelen ved en bypass-løsning er, at hvis der kommer opstuvning ude fra kloaksiden, registrerer systemet det stigende kloakvand og beskytter beboerne mod opstuvning. Kontraklapperne lukker og eventuelt vand på bagsiden pumpes ud forbi højvandslukkeren, så beboerne stadigvæk har et funktionsdygtig afløbssystem. Når vandstanden falder igen, åbner bypass-anlægget helt automatisk klapperne, vandet løber ud til kloakken igen – og af sig selv – og pumpen slukkes.

Hvad siger lovgivningen?

Herunder følger et par hovedpunkter, som ligger til grund for, hvorfor en bypass-løsning er den optimale løsning.

 • Konventionelle højvandslukkere er kun til små brugerkredse (en-familiehuse).
 • For at sikre sig mod opstuvning har man i mange tilfælde intet gjort, eller også har man sikret sig med pumper. Nogle steder har man sikret sig (ulovligt) med et almindeligt højvandslukke.
 • I BR18 (bygningsreglementet) fremgår det, at man ikke må bruge unødvendig energi. Så hvis vandet kan løbe af sig selv, er det i strid med bygningsreglementet at pumpe det.
  • Her er bypass-anlæg den mest energirigtige løsning.
 • I afløbsnormen (DS432) fremgår det, at man skal sikre sig mod tilbageløbende spildevand. Så alt der ligger under opstuvningskoten skal sikres.
  • Opstuvningkote oplyses af kommunen. I de fleste kommuner regner man med opstuvning til terræn (terræn gælder ved tilslutningspunktet på offentlig kloak). Dette betyder, at selv i en separat spildevandsledning, skal man påregne opstuvning til terræn. Så alle afløb der ligger under, skal sikres. I et en-familiehus kunne dette være en højvandslukke iht. DS/EN13564. Ved større brugerkredse, kunne dette være et bypass-anlæg. 
 • Bypass-anlæg kan også bruges, når man har en fællesledning. Dog anbefales det, så vidt det er muligt, at regnvand tilsluttes nedstrøms bypass-anlæg.
 

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.