Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Udskillerteknik

Vand er en af de mest værdifulde ressourcer, og er ikke tilgængelig i ubegrænsede mængder. Derfor er det vigtigt, at den forurenede spildevand behandles og renses med de rette udskillere, inden det udledes til det offentlige kloaksystem. Dette er den eneste måde at overholde de værdier for spildevand, som er fastlagt af de stedlige myndigheder, og derved forhindre eventuelle miljøskader. Vi tilbyder et omfattende udvalg af innovative udskillere til både fedt, olie og benzin.

Udskillere placeres steder, hvor der under normal drift, forekommer fedt, olie eller benzin i spildevandet. Formålet med en udskiller er at udledningen af fedt, olie og benzin til kloaksystemet mindskes. Derved undgås driftsproblemer i kloakken. Herunder finder du forskellige udskillere - både til nedgravning, til fritstående installation i bygning, runde, modulære m. fl. Derudover laver vi individuelle løsninger, som passer til den pågældende applikation. 

Vi tilbyder gratis dimensionering af udskillere. Her kan du anvende vores dimensioneringsværktøj til fedt-, olie- og koalescensudskillere. Alternativt kan du give os et kald på +45 7516 9029 eller sende os en mail på info@lhi.dk.

Info box

Har du brug for hjælp?

Telefontider
 • Mandag - torsdag
 • 7:30 - 16:00
 • Fredag
 • 7:30 - 14:30
 • Lørdag, søn- og helligdage
 • lukket
 • Dagen efter Kr. Himmelfart
 • lukket
 • Mellem jul og nytår
 • lukket

Support tlf.: +45 7516 9029
Døgnvagt tlf.: +45 7694 6470
E-mail: info@lhi.dk

Fedtudskillere

I mange restauranter, på hoteller, motorvejsrestauranter, hos slagtere eller andre steder der arbejdes med fødevarer, udledes der som regel fedt, olie og madrester i spildevandet. Dette spildevand har typisk en lang rejse, inden det når rensningsanlægget.  

En stor del af fedtet og madresterne kan, hvis ikke der er installeret en fedtuskiller, aflejres i afløbssystemet, hvilket kan skabe blokader, korrosioner og dårlig lugt. Det kan give problemer for rensningsanlæggene og løftestationerne, hvilket kan være omkostningstungt. Derfor kræver lovgivningen, at alle, der producerer fedtholdig spildevand, har en fedtuskiller installeret, som lever op til standarderne inden for EN1825. Alle produkter i Kessels portefølje af fedtudskillere af polyethylen lever op til lovkravenene. De fås til forskellige opgaver:

 • Fritstående fedtudskillere
 • Fedtudskillere i jord
 

 

Olie-, benzin og koalescensudskillere

Olie-, benzin og koalescensudskillere anvendes til at beskytte vandet og afløbssystemerne mod tilsmudsning af olie. Takket være gravitationsprincippet flyder de uopløslige olier ovenpå spildevandet, hvorved det er muligt at opsamle disse i udskillerne, så det ikke flyder ud i spildevandet. Olie- og benzinudskillere skal installeres de steder, hvor der er sandsynlighed for udledning af olier.

Benzin- og olieudskillere skal altså anvendes på afløb fra f.eks:

 • Påfyldningspladser for olie eller benzin, hvor der overfyldes fra tankvogn til tankanlæg eller omvendt
 • Værksteder for biler, landbrugsmaskiner mv.
 • Større garageanlæg
 • Salgspladser for dieselolie og benzin
 • Vaskepladser for biler og maskiner (erhvervsmæssige)
 • Metalarbejdende industrier
 • Oplags- og rensepladesr for autoskrot

Olier udgør en stor ekstrabelastning på det offentlige kloaknet, de danske rensningsanlæg, vandløb og søer. Derfor er det et lovkrav, at forureneren skal installere olieudskiller eller benzinudskiller, når der er risiko for et højt indhold af olier i spildevandet.

Koalescensudskillere fungerer ud fra princippet om gravitation. For at øge koalescensydeevnen eller forbedre dræningsværdierne er der et ekstra filterindsats i tanken sammenlignet med olie- og benzinudskillere. Det cylinderformede filterindsats har to funktioner. Først og fremmest har det en positiv inflydelse på flowet i udskilleren, og for det andet filtrerer koalescensmaterialet al spildevand.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.