Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Radonsikring

Både dansk og international forskning har vist, at radon er sundshedsskadeligt. Det er alment anerkendt, at der er en direkte sammenhæng mellem mængden af radon, man udsættes for, og risikoen for at få lungekræft. 

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden,og som derved trænger ind i huset. Størstedelen trænger ind gennem revner og sprækker i fundamenter og gulve samt ved betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv.

Siden 2010 har der været stillet krav om at radonniveauet ikke må overstige 100 bq/m3 i bygninger, hvor personer opholder sig.

For at forebygge radon tilbyder vi indmuringsmanchetter, som bruges til at forsegle rør, som indstøbes i beton. Indmuringsmanchetten hindrer således vand og gas fra at sive op af gulvet og ind i huset. 

Fordele:

  • Stopper radon
  • Let installation 
  • God kemikalieresistens med rustfri syrefaste spændebånd og bolte
  • Passer til alle rørtyper
  • Indmuringsmanchetterne er testet til 5 bar
  • To spændebånd

Lovgivning og anvisninger

I BR18 er der stillet krav til det maksimale radonindhold i indeluften på 100 Bq/m3 for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid. 

For at sikre sig mod radon er der lavet en række anvisninger fra Statens byggeforskningsinstitut. 

- SBi-anvisning 233 indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft i nybyggerier.

- SBi-anvisning 247 forklarer, hvordan indholdet af radon i en eksisterende bygning undersøges, og hvordan radonindholdet i bygningen reduceres, så bygningsreglementets anbefalinger imødekommes.

BR18 (Bygningsreglement) – Kap. 13

§ 332. Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden tilstrækkeligt lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.

Stk. 2. Bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet i indeluften vurderet som en estimeret årsmiddelværdi ikke overstiger 100 Bq/m³.

 
 
 
 

Relaterede produkter

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.