Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Sådan vedligeholder du en fedtudskiller

Hvad må ledes igennem en fedtudskiller?

 • Fedtholdigt spildevand, der ikke er kraftigt emulgeret (kan f.eks. ske ved pumpning eller pga. brug af ikke egnede rengøringsmidler) og derfor let kan separeres, kan ledes gennem en traditionel udskiller (gravitation).
 • Lettere emulgeret spildevand, opstår typisk ved brug af f.eks. opvaskemaskine og/eller sæbe. Sådant spildevand må kun ledes til udskilleren, hvis den er dimensioneret til formålet.

Hvad må ikke ledes igennem en Fedtudskiller?

 • Spildevand som er kraftigt emulgeret, enten kemisk eller mekanisk. (pumpet eller pga. ikke udskiller egnede sæber)
 • Spildevand fra andet end f.eks. køkkener, slagterier eller lign.
 • Spildevand uden fedt

Drift og vedligeholdelse

For at udskilleren kan fungere bedst muligt, skal den vedligeholdes og tømmes regelmæssigt. EN 1825-2 anbefaler tømning og inspektion mindst én gang om måneden, og helst hver 14. dag. Det er vigtigt at følge den stedlige byggemyndigheds anvisninger (Kommunen). De tillader i nogle tilfælde langt større tømningsintervaller, når der er monteret alarmer.

Slamfangets volumen gør, at vandets hastighed bremses, så tunge partikler kan synke til bunds. Slamfanget er samtidig med til at øge den samlede opholdstid i anlægget. Det er derfor vigtigt, at slamfanget tømmes helt.

Tømning bør ske, når fedtindholdet udgør maksimalt 75 % af opsamlingskapaciteten (eller efter kommunens anvisning). Hvis fedtudskilleren ikke er forsynet med en alarm, er det nødvendigt at pejle fedtlaget samt slamfanget jævnligt (alarm anbefales).

Inspektion af udskilleren skal ske efter hver bundtømning – minimum én gang årligt. Ved inspektion tjekkes det, om udskilleren er i forsvarlig stand, og evt. alarm efterses og renses. Inspektionen skal foretages af en autoriseret kloakmester. 

 • Husk at tilbagefylde med vand.
 • Husk at kontrollere dæksler/pakninger for skader.
 • Husk at kontrollere evt. sonde.

Rengøringsmidler er altafgørende for funktionen af en udskiller, og det er især vigtigt, hvilke rengøringsmidler der anvendes. Kraftige rengøringsmidler emulgerer fedtet, så det muligvis ikke udskilles i fedtudskilleren. Disse må ikke anvendes. Hvis du er i tvivl anbefaler vi, at den stedlige byggemyndighed spørges. Der findes lokale regler for brug af div. kemikalier. Der findes sæber på markedet, som er specielt egnede, hvor fedtudskiller er monteret. Disse sæber emulgerer ikke fedtet.

Tæthedskontrol af fedtudskilleren bør foretages ca. hvert 5. år efter ibrugtagning. Ved mistanke om utæthed skal kommunen straks kontaktes.

Tømning af fedtudskiller Bortskaffelse af affald fra fedtudskiller og sandfang skal ske i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Hvis i tvivl; spørg den stedlige byggemyndighed. Driftsjournal med følgende oplysninger bør løbende ajourføres:

 • Dato og resultat af pejling af fedtudskiller
 • Dato for tømning af fedtudskiller
 • Dato for bundtømning og inspektion af fedtudskiller
 • Dato for tømning af slamfang.
 • NB! Efter rensning og inspektion skal udskilleren straks fyldes med vand for at sikre effektiv drift. Fyldning med vand vil også reducere påvirkning fra grundvandets opdrift, hvis grundvandsspejlet står højt rundt om udskilleren. Rens altid alarmsonden efter tømning. Hvis det er nødvendigt, vaskes sonderne med et mildt vaskemiddel (fx flydende opvaskemiddel).

Alarmer

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.