Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Forebyg oversvømmelser og skader i din kælder nu

Skybrud bliver mere og mere almindelige i Danmark, og meterologerne forudsiger at de vil blive kraftigere end det vi har set hidtil. De offentlige kloakker, kan desværre ikke følge med til at lede vandet væk, hvorfor det i stedet søger ind alle de steder, hvor det er muligt.

Mange bygherrer og boligejere har stor risiko for at få vandskader i kælderen, som følge af oversvømmelse, der er forårsaget af opstuvningen i hovedkloakken. Er du én af dem?

Helt grundlæggende - hvad betyder højvandssikring?

Højvandssikring er et begreb, der dækker over flere produktgrupper, der alle har til formål at sikre din kælder mod oversvømmelse forårsaget af opstuvning i kloakken, som følge af f.eks. et skybrud.

Det kommer helt an på kloak installationen, hvilken løsning der er bedst egnet til at højvandssikre din kælder. Det kan gøres ved hjælp af et kælderafløb, et pumpeanlæg eller et højvandslukke.

Det er naturligvis også vigtigt at sikre vinduer og døre mod vandindtrængning, som f.eks. kan gøres med PREFA® Vandbarrierer.

Article image container

Hvordan vælger jeg den bedste løsning?

Der er mange faktorer der spiller ind, når du skal sikre din kælder mod oversvømmelse. Derfor råder vi dig til at søge rådgivning hos en af vores teknikere. Så er du sikker på at få den rigtige vejledning omkring højvandssikring af lige præcis din kælder - og han kan anbefale den individuelle løsning, der er både bedst og økonomisk fordelagtig i forhold til dine behov.

Det er en fordel, hvis du har gjort dig nogle overvejelser omkring nedenstående 4 punkter, forud for mødet med serviceteknikeren.

Er der fald fra kælderafløb til kloakken?​

Er der fald fra kælderafløb til kloakken?​

Det kan du typisk få oplyst hos Teknik & Miljø i din Kommune. Såfremt de ikke har oplysningerne, er det noget som vores servicetekniker kan undersøge for dig.

 

 


 

Hvor skal installationen foretages?

Hvor skal installationen foretages?​

- på fritliggende rør, i gulv eller i en udvendig brønd...

Hvis du har flere rum med gulvafløb i kælder etagen, kan det være en fordel at lave en central højvandssikring i et udvendigt brøndsystem - hvilket også er den optimale løsning ved nybyggeri. Det er dog ikke altid, at forholdene tillader det, og så kan en eller flere decentrale løsninger være et godt alternativ.

Er der toilet tilsluttet på kælderafløbet?

Er der toilet tilsluttet på kælderafløbet?

Man taler om to former for spildevand; gråt spildevand er fækaliefrit og sort spildevand er fækalieholdigt.

Afløb, der ikke indeholder fækalier, som f.eks. fra brusekabiner eller vaskemaskiner, betegnes som gråt spildevand (fækaliefrit).

Afløb, der er koblet på ledninger, der kommer fra toiletter eller urinaler, betegnes som sort spildevand (fækalieholdigt).

Skal afløbet benyttes ved opstuvning?

Skal afløbet benyttes ved opstuvning?​

Der skal altid være minimum ét funktionsdygtigt toilet tilgængelig i en ejendom med beboelse. Hvis der er tilsluttet et toilet, eller du har en vaskemaskine eller lignende, som du har behov for at anvende - også i en længere periode med opstuvning, kan løsningen være et pumpeanlæg i stedet for et højvandslukke.

 

Forundersøgelse og TV inspektion

Der er stor sandsynlighed for at vores servicetekniker vil foreslå en TV inspektion af din kloak installation i forbindelse med den forundersøgelse han vil foretage forud for tilbudsgivningen. Det er bl.a. for at sikre, at dine kloak rør, er i stand til at modstå det vandtryk, der opstår i forbindelse med en opstuvning. Det kan være nødvendigt at udskifte en del af rørsystemet, eller foretage en såkaldt strømpeforing af de gamle rør inden installation af dit nye højvandslukke eller pumpeanlæg.

En strømpeforing eller punktrenovering kan foretages uden opgravning, og man kan derved forlænge levetiden på de gamle kloakrør under din kælder.

Hvis man installerer en form for højvandssikring uden først at lave en grundig forundersøgelse, risikerer man blot at vandet finder andre veje ind i kælderen - og opstår der først deciderede brud på kloakrørene, kan det efterfølgende blive en rigtig dyr og besværlig reparation for dig.

Installationsmuligheder

Herunder kan du få et overblik over de forskellige muligheder du har, når du skal højvandssikre din kælder. Uanset om du er til den lille kompakte løsning eller til vores store centrale løsning, så får du den bedste kvalitet - og et stort service netværk, der dækker hele Danmark.

Kældergulvafløb med integreret højvandslukke

Kældergulvafløb med integreret højvandslukke

Den mest kompakte løsning på markedet, der både er prisbillig og særdeles effektiv til at håndtere gråt spildevand.

 

 


 

Fritstående kabinet* - på synlige vandrette rør

Fritstående kabinet* - på synlige vandrette rør

Den ideelle løsning til renoveringsopgaver, der både er fleksibel og let tilgængelig, når den skal serviceres og rengøres.

 


 

 

Indbygningskabinet* - til gulvet

Indbygningskabinet* - til gulvet

Den komfortable, praktiske og visuelle flotte løsning, der klart anbefales i forbindelse med større renoveringer samt nybyggeri med beboelse i kælder etagen. Højvandsvandslukket eller pumpeanlægget er skjult i gulvet under et dæksel, der kan beklædes med fliser. Denne løsning kan endda udvides med et gulvafløb, der kan bortlede overfladevand, der i ekstreme situationer, kan trænge ind ad vinduer og døre.

Inspektionsbrønd* - til udvendig nedgravning

Inspektionsbrønd* - til udvendig nedgravning

Den perfekte løsning, kan være at placere en central højvandssikring i en udvendig brønd. Alle vores brøndsystemer er forberedt til indbygning af højvandslukke eller pumpeanlæg til hhv. gråt og sort spildevand. Du kan hurtig og bekvemt få installeret den højvandssikring, der svarer til dit behov, og få den udskiftet, hvis der sker ændringer i enten infrastrukturen eller klimaet - eller hvis du f.eks. får behov for et toilet i kælderetagen.

*Fleksible løsninger, der når som helst kan ombygges fra højvandslukke til pumpeanlæg; eller fra at håndtere gråt spildevand til at kunne håndtere sort spildevand.

Dermed kan du i princippet nøjes med at få installeret "skallen" hvis ikke du kender dit eksakte behov i bygge- eller ombygningsfasen - og så efterfølgende få monteret den form for højvandssikring, der dækker dit behov, når du kender det. Dermed har du fremtidssikret din bolig.

Service og vedligehold

Når du har fået installeret et højvandslukke eller et pumpeanlæg, er det vigtigt, at du overholder de serviceintervaller som fabrikken foreskriver. Det fremgår af den brugervejledning, som du har modtaget sammen med produktet. Typisk er der tale om ét årligt eftersyn, der skal foretages af en af vores aut. kloakmestre / KESSEL Service® teknikere - derudover skal du selv sørge for at tilse anordningen med jævne mellemrum.

Du bør tegne en servicekontrakt*, således at du har en fast pris på det årlige eftersyn. Derudover vil vi automatisk kontakte dig, når det er ved at være tid til serviceeftersynet.

*Såfremt du har en rabataftale hos dit forsikringsselskab, er det ofte et krav fra selskabets side, at du har tegnet en servicekontrakt.

Din kælder - dit ansvar

Kommuner og forsikringer er blevet meget opmærksomme på dette problem, og er begyndt at lave love og regler, så det er dig som husejer, der står med problemet og regningen, hvis uheldet er ude.

Kommunerne har kun ansvaret for afledning af spildevand fra stueplan samt overliggende etager, derimod er det dit eget ansvar at sørge for afledning af spildevandet fra kælderplan, ligesom det også er dit eget ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelse.

Forsikringsselskaberne er ligeledes igang med at opdatere deres policer, så du ikke vil få dækket eventuelle skader der skyldes oversvømmelser i kældre - med mindre du aktivt har lavet foranstaltninger, der sikrer mod oversvømmelser.

Foruden det rent økonomiske aspekt, er det også værd at nævne de ubehagelige gener, som kommer i forbindelse med en eventuel oversvømmelse.

Bor du i et område med risiko for oversvømmelse i forbindelse med opstuvning i kloakken, er det vigtigt at du gør noget ved problemet allerede nu - før skaden er sket.

Få sikret din kælder nu - inden det næste skybrud rammer!

Kessel serviceteknikere

Vi har over 400 Kessel serviceteknikere i landet, som er blevet uddannet i at installere og servicere højvandslukkere, pumpestationer, fedt-, -olie og benzinudskillere mm. Serviceteknikere er selvstændige entreprenører og kloakmestre, som ønsker at blive opdateret på produkter inden for afløbsteknik. Vi opdaterer dem løbende, rådgiver dem under installation og service, hvorfor du kan føle dig helt sikker, når du vælger en løsning fra Kessel.

  • ​400 uddannede Kessel serviceteknikere
  • Support og rådgivning onsite
  • Gratis dimensionering og beregning
  • Support hele vejen fra dimensionering til installation og service

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om produktet? Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

/Files/Images/Lauridsen/test-headset.png

Eller ring til os

Support tlf. 7516 9029 
Døgnvagt tlf. 7694 6470