Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Lovkrav til olieudskiller

Skal jeg have en olieudskiller?


Det spørgsmål kommer desværre alt for ofte bag på virksomheder, som har påfyldningspladser, salgspladser, vaskepladser, værkstedshaller samt smøre- og vaskehaller. Men spørgsmålet er ganske let at besvare, for alle steder hvor der under normal drift forekommer olie eller benzin i afløbsvandet, og hvor der er risiko for benzin eller oliespild, skal have en olieudskiller.

Olie- og benzinudskillere anvendes til at beskytte vandet og afløbssystemerne mod tilsmudsning af olier. Udskillerne projekteres og udføres, så stoffer, der kan skade afløbsinstallationen, hovedafløbsledningen og/eller rensningsanlæg mv., tilbageholdes under normal drift samt andre forudsigelige hændelser.

Benzin- og olieudskillere anvendes på afløb fra f.eks.:

  • Påfyldningspladser for olie eller benzin, hvor der overfyldes fra tankvogn til tankanlæg eller omvendt
  • Værksteder for biler, landbrugsmaskiner mv.
  • Større garageanlæg
  • Salgspladser for dieselolie og benzin
  • Vaskepladser for biler og maskiner (erhvervsmæssige)
  • Metalarbejdende industrier
  • Oplags- og renseplader for autoskrot

Olier udgør en stor ekstrabelastning på det offentlige kloaknet, de danske rensningsanlæg vandløb og søer. Derfor er det et lovkrav, at forureneren skal installere olieudskiller eller benzinudskiller, når der er risiko for et højt indhold af olier i spildevandet.

Article image container

Krav til olieudskilleren

Olieudskilleren skal være CE mærket iht. den europæiske standard DS/EN 858-2, der omfatter olieudskiller. Det er vigtigt at olieudskilleren er dimensioneret korrekt i forhold til den mængde mineralolier, den skal kunne opsamle. Installation af olieudskillere er autorisationskrævende arbejde og skal altid foretages af en autoriseret virksomhed.


Drift og vedligehold af olieudskiller

Olieudskillere skal i henhold til DS/EN 858-2 tilses, tømmes og rengøres med jævne mellemrum. Tømning bør ske minimum en gang om måneden, men den anbefalede frekvens for tømning af olieudskilleren er én gang hver 14. dag. Tømningsfrekvensen fastsættes til en hver tid af den kommunale myndighed.

 

Hvem kan dimensionere og installere en olieudskiller?

Vi har stor erfaring og viden inden for korrekt dimensionering af olieudskillere. Derfor kan du altid tage fat på os, hvis du ønsker rådgivning eller lignende inden for emnet. Alternativt kan du tage fat på en kloakmester, som har erfaring med produktet.

Det er vigtigt, at kloakmesteren, som installerer olieudskilleren, ansøger om byggetilladelse hos kommunen, inden etableringen sættes i gang. Derudover er det vigtigt, at kloakmesteren færdigmelder arbejdet ved kommunen. Både ansøgningen og færdigmeldingen er kommunens sikkerhed for, at anlægget er dimensioneret korrekt og tilsluttet kloakken efter gældende regler og normer (Byggereglementet og Norm for afløbsinstallationer DS 432:2020, dansk-europæisk standard for olieudskillere DS/EN 858-2).   

Alle olieudskillere i vores sortiment lever op til gældende lovkrav.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.