Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Hvad siger lovgivningen om sikring mod opstemning og højvandslukkere?

Uddrag af DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28

Højvandslukke

En anordning med 1 eller 2 uafhængige lukker, hvor et lukke kan tvangslukkes. Et højvandslukke kan anbringes som gulvafløb eller på en liggende ledning. Under daglig drift passerer spildevandet forbi højvandslukket. Ved opstemning i afløbsinstallationen lukker højvandslukket automatisk således, at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen opstrøms for højvandslukket.

Sikring mod opstemning - højvandslukker

Sikring mod opstemning kan ske ved brug af pumpning eller højvandslukker Højvandslukker, der kan anvendes i bygninger skal opfylde kravene i DS/EN 13 564.

Højvandslukkere der kan anvendes i Danmark

Type angivet efter DS/EN 13 564

Type 1

Anvendelse

På liggende ledninger udenfor bygninger

Indretning

Automatisk lukke og tvangslukke, som er kombineret i ét lukke. Lukket er åbent under daglig drift og lukker under opstemning.

Anvendelse i Danmark

Til ikke fækalieholdigt og til fækalieholdigt spildevand. Når lukket anvendes til fækalieholdigt spildevand, skal krav i DS/EN 13 564 til type 3 højvandslukker tillige dokumenteres opfyldt. Denne type højvandslukker kaldes også tilbageløbsstop.

Krav om CE-mærkning

Nej

Type 2

Anvendelse

På liggende ledninger udenfor bygninger

Indretning

To automatiske lukker og et tvangslukke. Tvangslukket kan være kombineret med et af de automatiske lukker.

Anvendelse i Danmark

Til ikke fækalieholdigt spildevand.

 

 

Krav om CE-mærkning

Ja - i bygninger
Nej - udenfor bygninger


 

Type 3

Anvendelse

På liggende ledninger i og udenfor bygninger

Indretning

Automatisk lukke som aktiveres elektrisk, pneumatisk eller lignende, og et tvangslukke som fungerer uafhængigt af detautomatiske lukke.

Anvendelse i Danmark

Til ikke fækalieholdigt og til fækalieholdigt spildevand.

Krav om CE-mærkning

Ja - i bygninger
Nej - udenfor bygninger

Type 5

Anvendelse

I gulvafløb i bygninger

Indretning

Gulvafløb med to automatiske lukker og et tvangslukke, hvor tvangslukket er kombineret med et af de automatiske lukker.

Anvendelse i Danmark

Til ikke fækalieholdigt spildevand.

Krav om CE-mærkning

Ja

 

Hvad skal man være opmærksom på ved installation af en højvandslukke?

Højvandslukker skal kunne lukke tæt mod det forekommende tryk, som kan forekomme fra den nedstrøms beliggende afløbsledning. Installationen af højvandslukker skal være udført således, at de urenheder der forekommer i spildevandet, ikke kan hindre lukkefunktionen.

Installationen af højvandslukker skal være udført og placeret således, at den er let tilgængelig for betjening, inspektion, rensning og vedligeholdelse. Højvandslukker der anbringes på ledninger, der fører fækalieholdigt spildevand, skal være forsynet med visuel og akustisk alarm anbragt sådan, at en alarm umiddelbart erkendes, selv ved strømsvigt.

Højvandslukker, der lukker elektrisk/pneumatisk eller lignende, skal også kunne lukke ved strømsvigt

Anvendelse

Højvandslukker udføres i 2 typer, dels for fækalieholdigt afløb, dels for ikke fækalieholdigt afløb, og anvendes som sikring mod oversvømmelse af rum og arealer under opstemning i afl øbsinstallationen, fx under opstemning i hovedafløbsledningerne.

Højvandslukkere med anden indretning end de, der er angivet i tabellen ovenover kan anvendes efter dispensation fra kommunen, hvis de, hvad angår de mekanisk/fysiske karakteristika, fremstilles i overensstemmelse med Bygningsreglementets afsnit 8.4.1 stk. 7, og funktionen dokumenteres opfyldt efter prøvningsmetoderne angivet i DS/EN 13 564.

 

 

Arrangement m.v.

Tilførsel af regn- og drænvand skal ske nedstrøms højvandslukker. Regnvand fra mindre arealer, som fx kældernedgange kan dog tilføres opstrøms højvandslukker, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at en eventuel oversvømmelse ikke medfører skade. Højvandslukker anvendes på ledninger fra installationer der er truet af opstemning, og anbringes så nær som muligt ved den opstemningstruede installationsgenstand. Der må ikke tilføres andet spildevand eller regnvand opstrøms højvandslukket. Betjeningsmåden for et højvandslukke skal fremgå af et skilt eller lignende, der er synligt fra betjeningsstedet. Højvandslukker må anbringes på liggende ledninger udenfor bygninger, herunder stikledninger, når:

  • Der er betryggende sikkerhed mod oversvømmelse opstrøms højvandslukket. Betryggende sikkerhed kan påregnes, når brugerkredsen er lille (fx i et enfamiliehus) og en alarm umiddelbart kan erkendes af alle brugere,
  • Al tilførsel af regnvand og drænvand sker nedstrøms for højvandslukket
  • Højvandslukket skal være placeret således, at bundløbet ved højvandslukket er mindst 350 mm lavere end gulvet i rum og arealer, som er truet af oversvømmelse
 

 

Andre har også set


 

 

Indmuringsmanchetter til sikring mod radon
 

Både dansk og international forskning har vist, at radon er sundshedsskadeligt. Det er alment anerkendt, at der er en direkte sammenhæng mellem mængden af radon, man udsættes for, og risikoen for at få lungekræft.

 
 

 

 

Vil du vide mere om glasfiberrør?
 

Her finder du mere information om glasfiberrør. Produktets generelle egenskaber. Dets fordele ift. stålrør, duktiltrør og betonrør og meget mere.

 

 
 

 

Skal jeg have en fedtudskiller?


Alle der driver levnedsmiddelindustri og erhvervskøkkener, herunder restauranter og spisesteder, skal have en anordning der forhindrer vegetabilsk og animalsk fedt i at passere uhindret ud i det offentlige kloaksystem.

 

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.